Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

0874 e619
Reposted fromrol rol viapamieciodlegle pamieciodlegle
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
— William Wharton - "Ptasiek"
7085 4a4f 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarocknrollqueen rocknrollqueen
6903 90a0 420
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic vianutt nutt
8887 9c92 420
Reposted fromnutt nutt viatake-care take-care

June 21 2018

Reposted fromHmZ HmZ viamysweetheartt mysweetheartt

June 20 2018

3962 65b4 420
Reposted fromtosiaa tosiaa
7701 f806 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaanybodyshit anybodyshit
2640 7a08 420
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaanybodyshit anybodyshit
1011 61d6 420
Reposted fromnutt nutt viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

June 13 2018

9013 3147 420
Reposted fromflesz flesz viamyinstantneed myinstantneed
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viamyinstantneed myinstantneed

June 12 2018

Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viatake-care take-care
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

June 10 2018

May 22 2018

9654 19b9 420
Reposted fromdrina drina viaainwonderland ainwonderland

May 20 2018

Reposted frompeper peper viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl