Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

6748 f423 420
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viaover-land over-land
2263 5d90 420
Reposted fromIrritum Irritum viaweakness weakness
4995 0d48 420
<3
9780 1bc8 420
Reposted fromkattrina kattrina viaover-land over-land

August 07 2018

Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacandycamilla candycamilla
5953 908b 420
Reposted fromDennkost Dennkost viacandycamilla candycamilla

August 06 2018

Reposted frommrrru mrrru via12czerwca 12czerwca
summer chill
Reposted fromcats cats viapulperybka pulperybka
1290 59e8 420
Reposted frompulperybka pulperybka
5853 4005 420
Reposted fromslodziak slodziak vialittlemouse littlemouse
3069 3b8c 420
Reposted fromuunknown uunknown viapannakies pannakies
3661 4350 420
Reposted frommagdenvja magdenvja via28mm 28mm

July 31 2018

6592 0be1 420
Reposted fromerial erial vianivea nivea
Reposted fromFlau Flau viapieceoflife pieceoflife

July 30 2018

0118 1f2d 420
6701 7375 420
Reposted fromdelain delain viafairyland fairyland

July 29 2018

W życiu może zdarzyć się wszystko, a zwłaszcza nic.
— Michel Houellebecq
Reposted fromBotwinka Botwinka vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl