Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viate-quiero te-quiero

February 16 2018

3266 f7ad 420
Reposted frommart6na mart6na viadynamite dynamite
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viadiedrunk diedrunk

February 15 2018

3880 5421 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
7697 1b73 420
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne
2125 18f5 420
Reposted frompiehus piehus viamoglismywszystko moglismywszystko

February 14 2018

Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaawakened awakened

February 13 2018

4849 6841 420
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola

February 12 2018

Przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak Ci bije moje serce.
— M .Goniewicz
7927 2d3e 420
Reposted fromanuluj anuluj viabeliveinme beliveinme
0071 b734 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabeliveinme beliveinme
9396 2800 420
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viasentymentalna sentymentalna

February 11 2018

Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viashinein shinein

February 09 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl