Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

April 22 2017


Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viaszarakoszula szarakoszula

April 21 2017

Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
9344 d309 420

April 18 2017

4554 3bc2 420
Reposted fromazathiana azathiana viaPjotrek Pjotrek

April 17 2017

2613 6237 420
Reposted frommru3 mru3 viapaulineoliviia paulineoliviia
1031 efd4 420
Reposted fromrol rol viapaulineoliviia paulineoliviia

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaduvet duvet
4821 8f3b 420
Reposted fromdailylife dailylife viasweetnothingg sweetnothingg

April 16 2017

Nawet nie wiesz,
jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasweetnothingg sweetnothingg

April 14 2017

5349 35f2
Reposted fromkjuik kjuik viaimpressive impressive
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viaimpressive impressive
8439 acc6 420
Reposted fromendorfines endorfines viaimpressive impressive
0953 8fc8 420
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady vialaters laters
4128 73d0 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoeurina coeurina
3229 f573 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
7580 d96d 420
8175 7805
always too sober
2727 a655 420
Reposted fromfarba farba viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl