Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianonecares nonecares

April 18 2018

9977 f599 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadobby dobby

April 12 2018

8480 9d8d 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonesmile onesmile

April 09 2018

Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk

April 08 2018

4321 2451 420
Reposted fromnyaako nyaako viaweruskowa weruskowa

April 05 2018

Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromAgnya Agnya viatobecontinued tobecontinued

April 02 2018

 

Reposted fromtwice twice viaheartbreak heartbreak
0494 ded9 420
Reposted fromteijakool teijakool viaheartbreak heartbreak
6065 c98c 420
9881 d44a 420

April 01 2018

3172 346b 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaagridoce agridoce
1152 8d73 420
Reposted fromEkran Ekran via2708 2708
1834 0eab 420
Reposted frombe-yourself be-yourself via2708 2708

March 31 2018

7013 6d29 420
Reposted fromtojad tojad viaskrzacik skrzacik
2762 39ee 420
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko

March 29 2018

1333 761c 420
Reposted fromnutt nutt viamysweetheartt mysweetheartt
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viamysweetheartt mysweetheartt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl