Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

3545 469e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaimmuff immuff
7755 7ebc 420
Reposted fromhypersensibilite hypersensibilite viaimmuff immuff

October 14 2018

3918 bdb8 420
Reposted fromSanthe Santhe viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaimmuff immuff
3517 9596 420
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaimmuff immuff

October 07 2018

6669 b28a
Reposted fromamelia amelia vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
8243 f26c 420
Reposted frompiehus piehus vialittlewhitelies littlewhitelies

October 01 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vialittlewhitelies littlewhitelies
2947 94e7 420
3150 4baa 420
Reposted fromobliviate obliviate vialaluna laluna

September 29 2018

Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

September 28 2018

Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee

September 25 2018

9974 6a8c 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viaimmuff immuff
8795 d5a1 420
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamypinkflaming mypinkflaming

September 24 2018

6664 6689 420
Reposted fromnosmile nosmile viarevalie revalie
3069 3b8c 420
Reposted fromuunknown uunknown viasoko soko
4218 f9e7 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasoko soko
Reposted fromdreamadream dreamadream viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl