Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

1170 884f 420
Reposted fromdailylife dailylife viaasylopath asylopath
0907 49f4 420
Reposted fromquadruplegay quadruplegay viaasylopath asylopath
7794 b883 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaasylopath asylopath
6329 fe53 420
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaweakness weakness

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaweakness weakness

October 08 2017

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
1989 918a 420
Reposted fromribka ribka vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj

October 07 2017

2594 e4c2 420
Reposted fromohwhat ohwhat viabylejaka bylejaka
0868 3e1a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabylejaka bylejaka
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir

October 06 2017

9765 6566 420
Reposted fromwhtaft whtaft viatobecontinued tobecontinued
9170 52e7 420
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued

October 03 2017

7976 6b62 420
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viabeinthe beinthe

September 30 2017

0842 68bb 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaklaceha klaceha

September 29 2017

Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak

September 27 2017

September 22 2017

6660 c965 420
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl